ח.ל.ל מצמצמת את היקף הגיוס ל-91-70 מיליון שקל ומציעה אג"ח בריבית גבוהה

מאת שלומי גולובינסקי (MARKER
THE(

לאחר עיכוב של כמה חודשים ושינויים רבים במבנה ההנפקה, אמורה
סוף סוף לצאת השבוע אל הדרך הנפקת אג"ח של חברת ח.ל.ל לתקשורת
לוויינים. החברה תפעיל את לוויין התקשורת עמוס ,2 שאמור להיות
משוגר לחלל ב-.2002 מבנה ההנפקה עדיין לא סגור סופית, כאשר
במכרז שיתקיים ביום רביעי אמורים המשקיעים לבחור באחת משתי
חלופות.
חלופה א' כוללת 324 איגרות חוב ו-3 אופציות, עם תמורת הגיוס
המיידי עומדת על 69.7 מיליון שקל. חלופה ב' כוללת 424 איגרות
חוב ו-2 אופציות, ותמורת הגיוס המיידי מטפסת ל-91.6 מיליון
שקל.

אם ימומשו כתבי האופציה שמנפיקה ח.ל.ל לאיגרות חוב, תגייס
החברה עוד 68.5 מיליון שקל בחלופה הראשונה ו-45.6 מיליון שקל
לפי החלופה השנייה. בנוסף, אם יממשו החתמים את האופציות שניתנו
להם ערב ההנפקה, יכולה החברה לגייס עוד 11.6 מיליון שקל. את
ההנפקה מובילות חברות החיתום של אי.בי.איי ולאומי ושות'.

בעלי המניות של ח.ל.ל הם התעשייה האווירית (%24); יורוקום
(%24); החברה הכללית לשירותי לוויין (%24), שבעלי המניות
העיקריים שלה הם מאיר עמית, חזי כרמל, ליגד (המלצות, הודעות
,ציטוט/חדשות) ויאיר רוטלוי; וחברת מ.מ לוויינות (%24),
שבשליטת
חיים מר (בעל השליטה בח.מר תעשיות) וחברת מ.ט.י אנטנות. מנכ"ל
ח.ל.ל, דוד פולק, מחזיק באופן אישי ב-%4 ממניות החברה.

בעבר היתה אמורה ח.ל.ל לצאת בהנפקה הכוללת מניות, אופציות
ואג"ח להמרה, ולגייס סכום של 220 מיליון שקל, אולם החולשה
בשוקי ההון ובשוק הראשוני חייבה את השותפות לגייס הון בדרך של
מכירת
איגרות חוב בניכיון. איגרות החוב שתנפיק ח.ל.ל ישאו בשלב
הראשון ריבית שנתית של ליבור%+5.25 שתלך ותפחת ככל שיתקדם
פרויקט הלוויין ושיגורו לחלל. רק לשם השוואה ניתן לציין כי
בהנפקת האג"ח להמרה
שביצעו קומברס (ציטוט/חדשות, המלצות, הודעות) וחברת טבע
(ציטוט/חדשות, המלצות, הודעות) בחו"ל, נקבעה הריבית בהנפקה על
ליבור %.+1.5%-1

בכוונת ח.ל.ל לייעד את כל תמורת ההנפקה נטו לתשלומים לתעשייה
האווירית למימון חלק מעלות רכישת לוויין התקשורת עמוס ,2 שעלות
בנייתו ושיגורו נאמדת ב-130 מיליון דולר.
התחייבות של YES והסכם עם ממשלת ישראל
עמוס 2 אמור להיות אחיו הצעיר של עמוס ,1 לוויין תקשורת ששוגר
לחלל בחודש מאי ,1996ושח.ל.ל עוסקת בשיווק הקיבולת שלו באלומה
הישראלית ובאלומה האירופית. אלומה היא מכלול של אנטנות
המותקנות בלוויין והשטח הקרקעי המכוסה על ידה, המאפשר קשר
תקשורתי ישיר מתחנת הקרקע המשדר ללויין וחזרה ממנו לאתרי
לקוחות גזרה יבשתית
מסוימת (אירופה, ישראל וכדומה).

עמוס 2 מיוצר על בסיס הפלטפורמה של עמוס 1בתוספת התאמות
ושיפורים טכנולוגיים, כך שאין ייצורו כרוך בביצוע מחקר ופיתוח.
משך תקופת השירות של עמוס 2 אמור להיות 11שנה, בכפוף לכמות
הדלק המשמשת לייצובו ולשמירה על מקומו.

הלוויין יכלול 3 אלומות, הראשונה לכיוון המזרח התיכון, השנייה
לכיוון מרכז ומזרח אירופה, והשלישית לכיוון החוף המזרחי של
ארה"ב. רוחב הסרט של קיבולת הלוויין בעמוס 2 הוא 792 מגהרץ,
והוא מורכב מ-22 מקטעי חלל (פסי תדרים ברוחב סרט של 36 מגהרץ)
לעומת 14 מקטעי חלל בלוויין עמוס .1

הגורם העיקרי לביקוש לשירותי לוויין תקשורת הוא הצורך בתשתית
תקשורת רחבת סרט לשם מתן שירותי טלוויזיה רב ערוצית (DBS)
לאינטרנט מהיר ומולטימדיה. ואכן, התפוסה המלאה ממנה נהנה כיום
הלוויין עמוס 1 נובעת בראש ובראשונה מהחכרת מקטעי חלל ל-YES
מפעילת הטלוויזיה בלוויין בישראל.

YES התחייבה לחכור 6 מקטעי חלל, בנוסף לאלה שהיא חכרה כבר
בעמוס .1 גם ממשלת ישראל כבר חתמה על הסכם לפיו היא תחכור 4
מקטעי חלל בעמוס .2 כמו כן נחתמו כבר חוזים עם רשות השידור
להעברה של שידורים מעמוס 1 לעמוס 2 במידה שהוא לא יכול להכיל
אותם. הסכם דומה נחתם גם עם METV מפעילת ערוץ המזרח התיכון.

בסך הכל הוחכרו עד כה כ-11.9 מקטעים חלל בעמוס 2 המהווים %54
מקיבולת ההחכרה שלו. ההכנסות ממקטעי החלל שהוחכרו אמורות להניב
הכנסות שנתיות של 24 מיליון דולר. כמו כן, מנהלת ח.ל.ל מו"מ עם
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בישראל להחכרת מקטע חלל עבור
הערוץ המסחרי השני.

https://www.hayadan.org.il/BuildaGate4/general2/data_card.php?Cat=~~~320429902~~~151&SiteName=hayadan

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן