סיקור מקיף

הצהרת ור"ה לגבי השינויים המשפטיים

"כמי שאמונים על המחקר ועל החינוך של דורות העתיד של מדינת ישראל, אנו מתריעים כי הרפורמה המצטיירת במערכת המשפט עלולה להביא לפגיעה אנושה באקדמיה הישראלית" נאמר בהצהרה שפרסמו נשיאי כל האוניברסיטאות בישראל

חשש מבריחת מוחות.  <a href="https://depositphotos.com">אילוסטרציה: depositphotos.com</a>
חשש מבריחת מוחות. אילוסטרציה: depositphotos.com

ועד ראשי האוניברסיטאות הוציא אתמול הודעה חריגה. לרוב עוסק הוועד בעניינים כלכליים וסכסוכי עבודה. הפעם פונים ראשי האוניברסיטאות לממשלה לשקול את הצעדים העלולים לפגוע בדמוקרטיה, לא רק בגלל הקיטוב והפילוג אלא גם מההיבט המעשי – ניתוק אפשרי של האוניברסיטאות משאר העולם, בריחת מוחות והוצאת השקעות מישראל.

"אנו, הנשיאים והרקטורים של אוניברסיטאות המחקר בישראל מביעים דאגה עמוקה מן הפילוג והקיטוב בחברה הישראלית ומתהליכים שעלולים להביא לפגיעה של ממש בחוסנה הלאומי וביציבותה של מדינת ישראל."

"אנו קוראים לממשלה ולכנסת לשמור על ערכי היסוד של מגילת העצמאות, ובפרט לשמור על זכויותיהם של מיעוטים, ועל כבודו של אדם באשר הוא.""

כמי שאמונים על המחקר ועל החינוך של דורות העתיד של מדינת ישראל, אנו מתריעים כי הרפורמה המצטיירת במערכת המשפט עלולה להביא לפגיעה אנושה באקדמיה הישראלית. זו עלולה להתבטא בבריחת מוחות ובכך שחברי סגל יהססו להצטרף לשורותינו; שסטודנטים, תלמידי מחקר, בתר דוקטורנטים ועמיתים – בינלאומיים לא יגיעו לארץ; שתוגבל הגישה שלנו לקרנות מחקר בינלאומיות; שתעשיות זרות ימשכו ידיהן משיתוף פעולה עם האקדמיה הישראלית; ושנודר מקהילת המחקר והחינוך הבינלאומית. לכל אלו צפויה להיות השפעה מרחיקת לכת וארוכת טווח על ביטחונה, משקה וחוסנה החברתי של מדינת ישראל."

"אנו קוראים לממשלה ולכנסת להימנע משינוי חוקתי מהיר ללא שיח פרלמנטרי וציבורי כן ומשמעותי על הנושאים השנויים במחלוקת ועל השפעתם על הביטחון, על הכלכלה ועל החברה בישראל. אנו מתריעים מפני הליך בלתי מבוקר וקוראים ליישם שינויים, אם יוחלט לבצעם, בהדרגה ובשלבים כדי להבטיח תוצאות בשלות שיטיבו עם מדינת ישראל ואזרחיה."

דילוג לתוכן