אוקטובר ב5, 2012

מימין: פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים; הזוכות בפרס אונסקו-לוריאל לנשים במדע לשנת 2012 גילי ביסקר, ד"ר אפרת שמע-יעקובי ואסנת זומר-פן; פרופ' חגית ירון-מסר, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

‫פער האימהוּת / מלינדה ונר מויר‬

מחויבויות משפחתיות, ולאו דווקא אפליה, עשויות להסביר מדוע מספר הנשים הפונות לקריירה אקדמית במדע נמוך ממספר הגברים העושים כך

דילוג לתוכן