יולי ב3, 2008

שימוש בננו-צינורות פחמן להובלת תרכובות

החדרת תרכובות דרך קרומי התאים חיונית לתהליכי-חיים רבים, לדוגמא: איתות חשמלי בתאי-עצב, שרירים וסינפסות. חוקרים מלורנס ליברמור מחקים את התהליך הזה באמצעות קרומים סינתטיים המורכבים

דילוג לתוכן