סיקור מקיף

תקשורת

החל מחזור שמש חדש

צפוי להיות אף מאסיבי מקודמו ולסכן את מערכות החשמל בכדור הארץ ובלווינים

בקשה שהופנתה למועצת הרשות השניה

יש לחייב את הזכיינים בשעתיים חודשיות, במסגרת שידורי התעודה, להתייחס למדע, ולפחות בחלק מהזמן להקדיש לחדשות מקומיות; לחייב את חברות החדשות להעסיק יועץ לענייני מדע;

לוגו אתר הידען
דילוג לתוכן