פרופ' חגית מסר-ירון נשיאת האוניברסיטה הפתוחה בטקס הענקת פרס אונסקו-לוריאל לנשים במדע, 2012. : לם וליץ סטודיו עבור מארגני האירוע

נשים מהוות מיעוט בסגל האקדמי הבכיר בישראל – 29% באוניברסיטאות, 39% במכללות המתוקצבות

מאת 6 ביולי 2015 7 תגובות

כך עולה מדוח שהציגה אתמול הוועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה במשרד המדע