בעשור האחרון הוכפל מספר הדוקטורנטים מהמגזר הערבי

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "מהפכת שילובם של הסטודנטים הערבים באקדמיה היא בשורה גדולה למדינת ישראל בכלל ולחברה הערבית בפרט מהפכת הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית באה לידי ביטוי גם בגידולים חדים בשיעור הסטודנטים לתארים מתקדמים (תואר שני ותואר שלישי) באוניברסיטאות. מנתונים חדשים של מל"ג עולה כי במהלך העשור החולף הוכפל מספר הסטודנטים לתואר שלישי … המשך לקרוא בעשור האחרון הוכפל מספר הדוקטורנטים מהמגזר הערבי