סיקור מקיף

אין קשר בין חציית מערכת השמש את מישור הגלקסיה לשינויי אקלים בעבר

לטענת חוקרים שפירסמו לאחרונה מאמר, השינוי בדמותה של שביל החלב כפי שעלה ממצאי שפיצר מנטרל את הטיעון של פרופ' ניר שביב מהאוני' העברית שמצא קשר בין מחזורים אקלימיים לבין חצייתנו את מישור הגלקסיה * פרופ' ניר שביב: חישוביהם אינם נכונים

המראה החדש של שביל החלב לפי נתוני טלסקופ החלל שפיצר. שתי זרועות ופס מרכזי
המראה החדש של שביל החלב לפי נתוני טלסקופ החלל שפיצר. שתי זרועות ופס מרכזי

אקלים כדור הארץ השתנה לאורך התקופות הגיאולוגיות, אך הסיבה לשינויים הללו נתונה לויכוח. רעיון אחד (שביב ווייזר, 2003), מציע כי יתכן ששני שליש עד שלושה רבעים מהשינויים בטמפרטורת כדור הארץ ב-500 מיליון השנים האחרונות, עשויה היתה להיות תלויה בשאלה מתי חוצה מערכת השמש את מישור הזרוע הספירלית של שביל החלב שבה היא נמצאת.

העדויות נראות מתאימות. נראה כי יש מחזור בן 140 מיליון שנה של שינויים גלובאליים ושהדבר תואם את המועדים שבהם השמש חוצה את הזרועה הספיראלית. או לפחות כך היה נהוג לחשוב. מאז 2003, השתנתה לחלוטין מפת הגלקסיה הידועה לנו, דבר שגרם לשינוי בהערכת המועד שבו חוצה כדור הארץ את המישור הגלקטי.

“אף כי עבודות קודמות מצאו מתאם בין המחזור האקלימי על כדור הארץ של 140 מיליון שנים” כותבים אדריאן מלו, אנדריו אוברהולנט ומארטין פול , “הנתונים החדשים אודות מבנה הגלקסיה, גורמים לכך שמתאם זה ייעלם.” המחזור עליו מדובר הוא המחזור המשוער לתזמון עדני קרח ושפע של מאובנים. הרעיון הבסיסי של החוקרים היה שכאשר מערכת השמש חוצה את מישור הזרוע הספיראלית של שביל החלב, קצב ההפגזה של קרנים קוסמיות באטמוספירת כדור הארץ גובר בהרבה, מכיוון שמספר הסופרנובות בזרועות הספיראליות גדול בברור מאשר באיזורים שבין הזרועות. הדבר עשוי להוביל ליצירת עננים על כדור הארץ ולפיכך, לחיזוק אפקט החממה.

בשנת 2003, ההנחה היתה שלשביל החלב יש ארבע זרועות, ושהוא היה פחות מאסיבי מאשר מראים החישובים כיום. ב-2008, מידע ששידר טלסקופ החלל שפיצר סייע לאסטרונומים לקבוע כי שביל החלב מורכב משתי זרועות ספיראליות ופס מרכזי גדול. בנוסף, ב-2009, סייעו נתוני שפיצר למדענים להגיע למסקנה כי הגלקסיה שלנו הרבה יותר מאסיבית מאשר סברו קודם לכן, ושהיא נעה מהר יותר משהעריכו קודם לכן.

השאלה היא מתי חצה כדור הארץ את המישור הגלקטי? עם השינויים הנובעים מהערכת המסה הגבוהה יותר ומספר הזרועות הקטן יותר, איש אינו יכול להיות בטוח. ואולם מלו וצוותו השוו את משכי ההקפה של איזורים במפה הגלקטית החדשה לבין השינויים באקלים כדור הארץ, ומצאו שהמתאם בן 140 מיליון השנים אינו רלוונטי. הצוות גם אומר כי המחזור האקלימי בן 140 מיליון השנה אינו מתאים לאף אחת מהתנועעות המחזוריות של מערכת השמש בשביל החלב.

המגמה העיתית היחידה שאנו יכולים למצוא עם הנתונים החדשים היא תקופת ההקפה של מערכת השמש” כותב הצוות במאמר. “יחסית להערכות קודמות, שחזו תבנית לפיה מערכת השמש מאיצה בהקפתה את מרכז הגלקסיה, מחזור זה גדול במקצת מ-500 מיליון שנה, אף כי ניתן לבצע כמה תחזיות על מגמות תקופתיות באמצעות שינויים בתבנית המהירות של מבנה הזרועות, תקופת ההקפה יחסית לתבנית הגלקסיה לא יכול להגיע בשום מקרה ל-140 מיליון שנה, מכיוון שמדובר בפחות מתקופת ההקפה עצמה, והמשמעות היא שהכוכבים בזרוע הספיראלית שלנו והשמש מקיפים את מרכז הגלקסיה בכיוונים מנוגדים.

לפיכך הגיעו החוקרים למסקנה כי מעבר מערכת השמש דרך מישור הגלקסיה באיזור הזרועות לא יכול היה להשפיע באורח ישיר על שינויי אקלים בכדור הארץ.

תגובתו של ניר שביב: “הנה הסיבות שמבסבירות מדוע הטיעון של מלו ועמיתיו איננו אפילו שגוי.

 • מלו מעריך כי ישנה רק תבנית מהירות אחת למבנה הספיראלי, ולפיכך אינם שוקל את הדינמיקה המראה כי ישנה תפנית המורכבת משתי זרועות ספיראליות עם תבנית מהירות אחת, וארבע עם אחרת. נראה שהן מתנגשות בנקודה זו בזמן, וכן נראה שהמבנה של שתי זרועות כמעט תואם בזמן הקפתו את זמן ההקפה של מערכת השמש. למעשה, ההערכה כי לשביל החלב יש תבנית מורכבת מאוד (מספר שונה של זרועות, סימטריה לא שקולה והערכה כי הגלקסיה יכולה להסתובב בתבנית קשוחה עם תבנית מהירות אחת לכל הגלקסיה במשך עשר בחזקת שמונה (מאה מיליון) שנים היא בלתי מציאותית.
 • הניתוח של מלו איננו עקבי עם השחזור של שפיצר, וכן אינו עקבי עם השוניות ב-CRF הנצפית במטאוריטים העשויים מברזל.
 • הניתוח של מלו מתייחס לארגון מחדש של הידע שלנו על המבנה של הזרועות הספיראליות של הגלקסיה של אנגלמייר ושותפיו. ואולם, ישנן כמה בעיות קריטיות בדרך שהם עושים זאת. במיוחד, הם מעריכים כי ישנה זרוע באיזור שבו אינם רואים כל זרוע בתרשים הצפיפות, וכן הם מתעלמים מזרוע החולפת דרך האיזור שבו מפת הגז מראה בבירור ריכוז מוארך של כוכבים. בתרשימים של מלו, הוא ממן מעבר דרך הזרוע, בלא הצפיפות הנדרשת לתמוך בהנחה זו.
 • מלו ושותפיו אינם כוללים השפעות נוספות של המהירות, שהפוטנציאל אינו סימטרי בדומה לגליל (הזרועות מציגות תיקון של כ-10%). הם גם אינם כוללים את השפעת הפרמטר של פיעפוע המסלולים.

הידיעה ביוניברס טודיי

עוד בנושא באתר הידען

7 תגובות

 1. הפרדיגמה השלטת הקובעת כי אנחנו אשמים בכל, גם היא נראית "פישית" יתר על המידה. אולי אנשים פשוט מנסים ליצור היסטריה ולקבל את 15 דקות התהילה שלהם?

  מנהל גרינפיס היוצא מודה בריאיון, שהתחזיות של הארגון בנוגע להמסת הקרח הארקטי, היו מוגזמות מדי: http://www.youtube.com/watch?v=NC7bE9jopXE

 2. ליואב שתי הערות :
  א]. לדעתי ההתייחסות לתאוריה של ניר שביב צריכה להיות דקדקנית
  ומפורטת יותר. ביטולה הגורף נעשה תוך התעלמות מפרטים חשובים.
  הנקודה המהותית ביותר היא כי, גם מישור המילקה של הגלקסיה עשוי, בהיותו בעובי של כ-2000 שנות אור, עשוי להיות לא הומוגני בצפיפות הקרינה הקוסמית שבו. מאין תמונת גרף של עליות וירידות חדות (“שיניים”)ברמת צפיפות הקרינה הקוסמית. גראף המעטפת מראה עליה ברמת הקרינה הקוסמית ביחס לאיזורים שמחוץ למישור המילקה. ניתן להעריך כי עובי כל “שן” בגראף הנו מס.ג של כ-מאה עד שלוש מאות שנות אור. לפי תאור זה ניתן בהחלט לצפות לשינויי מזג אויר וטמפרטורה ע”פ כדה”א בפרקי זמן של עשרות שנים, בתקופות של שינויים ברמת הקרינה הקוסמית.
  כל זה אינו מבטל את עניין זיהום האטמוספרה בגאזים פחממניים, תוצרי בעירה של דלקים אורגניים. אבל, עשוי להעמיד את השפעת זיהום האטמ’ על התחממות כדה”א, בפרופורציות מעט שונות.
  ב]. האם יאיר ?

 3. אור: למיטב הבנתי זו טענתו:

  ביקרות על מאמריו של שביב באתר המצוין realclimate.org יש שם עוד כמה מאמרים על הנושא
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/03/a-galactic-glitch/

  תגובתו של שביב
  http://www.sciencebits.com/RealClimateSlurs

  שים לב שהוא טוען בין היתר כי"רק שליש מההתחממות הגלובלית הינה מעשי ידי אדם". כלומר הוא לא דוחה את ההתחממות הגלובלית רק טוען שיש לה תוספת קוסמולוגית. התיאוריה הקוסמולוגית צריכה להזנח משיקולי סדר גודל של הזמן בלבד. הסיכוי שתהליך קוסמולוגי יתאים מבחינת הזמנים לאירוע מעשי ידי אדם הוא אפס.

  נניח אדם מת שנייה לאחר שהוא שתה חומר לא מוכר, כמובן שיש סיכוי שהוא מת ממחלה קשה ורק במקרה האירוע התרחש בהתאמה לשתיית החומר, בגלל התזמון המפליא הסיכוי לזה קטן ביותר. התיאוריה הקוסמולוגית טוענת שבגלל שאין מספיק עדויות להשפעת החומר שהאדם שתה ובגלל שהאדם באמת היה חולה אז הוא מת מהמחלה, זה כמובן לא סביר בגלל סדרי הגודל של הזמנים (רק שפה במקום שנייה מדובר על מילונית שנייה).

 4. האם שביב טוען שההתחממות האקלימית הנוכחית נובעת מכניסה של כדו"א למישור הגלקסיה? זה לא מובן מהכתבה, וייתכן שהוא כלל אינו טוען כך.

 5. כן יש שינויים מחזורים אבל כאשר האנושות משנה את ההרכב הכימי של האטמוספירה בצורה דרמטית ביותר בפרק זמן אפסי במונחים גיאולוגיים או קוסמולוגיים, השינויים החדים הנצפים באקלים יהיו תוצאה של השינויים הללו, קשה להאמין ששינויים קוסמולוגים יתרחשו דווקא במאה התעשייתית שלנו.

  מה גם שקלימטולוגים ידעו לנבא כבר לפני עשרים וחמש שנה שהמשך פליטת הפחמן תגרום לעלייה בטמפרטורה, עלייה אותה אנו רואים כעת. אף אסטרופיסיקאי לא חזה זאת. התחזית של הקליימטולוגים גם היא ברורה, ללא הגבלת פליטות הפחמן הטמפרטורה תמשיך לעלות ותסכן עד כדי סכנה לקיום החברה האנושית. התחזית של שביב מה היא?

 6. לדעתי, הכותרת פסקנית מדי והיה ראוי להכניסה למרכאות.

 7. הייתי אומר בעקבות קריאת הדיסקליימרים של שביב כי "איננו אפילו שגוי" הוא ביטוי מעט מוגזם (וכידוע לקוראים איננו מקורי).

  הבעיה באסטרופיזיקה לא מסתכמת בזה שהכל מודלים על גבי מודלים, כי אם הכל מודלים המבוססים על תצפיות, תחזיות ואמונות בלתי מבוססות.

  ייתכן שזה צודק וייתכן שההוא צודק – כרגע קשה לראות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן