STS-126

המעבורת תנחת הערב (23:25) בקליפורניה

עקב מזג האוויר המשובש היום ושאינו צפוי להשתפר מחר, הוחלט להנחית את המעבורת בקליפורניה. הבערת המנועים צפויה לשעה 22:19 והנחיתה – בשעה 23:25 שעון ישראל.

משימת האנדוור הוארכה ביום

המטרה: לאפשר לאנשי צוות STS-126, הצוות ה-18 של תחנת החלל והמהנדסים על הקרקע לוודא שמערכת השבת המים פועלת כסדרה * הסתיימה הליכת החלל הרביעית והאחרונה

הושלמה הליכת החלל השנייה במשימה STS-126

פיפר וקימבורו יצאו הערב מעט לפני השעה שמונה שעון ישראל להליכת חלל שניה לצורך תיקון מיסב קולט השמש המקולקל של תחנת החלל * הפעילות הסתיימה

תיק הכלים שאבד בחלל

האסטרונאוטים המאיישים את מעבורת החלל אנדוור, במשימה STS-126 מבצעים את הליכת החלל הראשונה והם נאלצים לחלוק בכלים לאחר שתיק ובו כלים לתיקון המסב המכוון את

אנדוור הגיעה לתחנת החלל הבינלאומית

בכך החלה משימת STS-126 שבמסגרתה יורחבו איזורי המגורים בתחנה וישופץ המנוע המסובב את קולט השמש במעקב אחר השמש כדי לייעל את ייצור החשמל

דילוג לתוכן