STS-123

האסטרונאוטים שוחחו עם ראש ממשלת יפן

שניים מהם מתכוננים להליכת החלל הרביעית הלילה, במהלכה ינסו להדביק חומר איטום לאריח הזהה לאריחי הגנת החום של המעבורת

חברי צוות האנדוור החלו בבדיקת המעבורת

האסטרונאוטים יבצעו תהליך שהפך שגרתי מאז אסון קולומביה – צילום חלקה החיצוני של המעבורת ברזולוציה גבוהה באמצעות הזרוע הרובוטית של המעבורת ושידור התמונות לבדיקה במרכז

אנדוור על כן השיגור

הטיסה הבאה של מעבורת החלל אנדוור לתחנת החלל הבינלאומית ב-11 במארס אכן תהיה מאמץ (Endeavour) בינלאומי אמיתי

דילוג לתוכן