היסטוריה – הידען https://www.hayadan.org.il אתר המדע הגדול בישראל Wed, 03 Mar 2021 18:11:47 +0000 he-IL hourly 1 https://www.hayadan.org.il/images/content3/2017/11/hayadan_icon-180x180.png היסטוריה – הידען https://www.hayadan.org.il 32 32 מה אכלו לפני 12 אלף שנה המתיישבים לחופי הכנרת? https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%9b%d7%9c%d7%95-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-12-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%94 https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%9b%d7%9c%d7%95-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-12-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%94#respond Wed, 03 Mar 2021 22:00:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=113189 https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%9b%d7%9c%d7%95-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-12-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%94/feed 0 כלכלת א"י 31: מרעה "הבהמות הדקות" – עזים וכבשים https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%99-31-%d7%9e%d7%a8%d7%a2%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%a9 https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%99-31-%d7%9e%d7%a8%d7%a2%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%a9#comments Thu, 11 Feb 2021 22:05:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=112577 https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%99-31-%d7%9e%d7%a8%d7%a2%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%a9/feed 2 קר יותר? מהר יותר! השפעת העונתיות על ניידותם של הציידים-לקטים לפני 45-60 אלף שנה https://www.hayadan.org.il/%d7%a7%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%99 https://www.hayadan.org.il/%d7%a7%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%99#respond Sun, 07 Feb 2021 22:04:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=112453 https://www.hayadan.org.il/%d7%a7%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%99/feed 0 מחקר: עצם עם שש חריטות דומות עדות קדומה לסימבוליקה אנושית https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a2%d7%a6%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%a9%d7%a9-%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%94 https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a2%d7%a6%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%a9%d7%a9-%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%94#comments Fri, 05 Feb 2021 22:00:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=112374 https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a2%d7%a6%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%a9%d7%a9-%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%94/feed 3 נמצאה העדות הקדומה ביותר להפקת זיתים למאכל https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%aa-%d7%96%d7%99 Wed, 03 Feb 2021 22:05:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=112357 זוהה בד צבוע בארגמן – צבעי בגדי המלכות מתקופת דוד ושלמה לפני 3,000 שנה https://www.hayadan.org.il/%d7%96%d7%95%d7%94%d7%94-%d7%91%d7%93-%d7%a6%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%9e%d7%9f-%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e https://www.hayadan.org.il/%d7%96%d7%95%d7%94%d7%94-%d7%91%d7%93-%d7%a6%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%9e%d7%9f-%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e#comments Fri, 29 Jan 2021 22:05:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=112289 https://www.hayadan.org.il/%d7%96%d7%95%d7%94%d7%94-%d7%91%d7%93-%d7%a6%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%9e%d7%9f-%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e/feed 6 תגיות זיהוי אישיות שענדו ארבעה ילדים שנשלחו למחנה ההשמדה בסוביבור שבפולין, נחשפו בחפירה ארכיאולוגית באתר https://www.hayadan.org.il/%d7%aa%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%a0%d7%93%d7%95-%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9 https://www.hayadan.org.il/%d7%aa%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%a0%d7%93%d7%95-%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9#respond Wed, 27 Jan 2021 02:00:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=112204 https://www.hayadan.org.il/%d7%aa%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%a0%d7%93%d7%95-%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9/feed 0 ארגז הכלים של האדם הפרהיסטורי https://www.hayadan.org.il/%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%96-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99 Sun, 24 Jan 2021 22:04:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=112065 הר געש, פצצת אטום וענף עץ זית https://www.hayadan.org.il/%d7%94%d7%a8-%d7%92%d7%a2%d7%a9-%d7%a4%d7%a6%d7%a6%d7%aa-%d7%90%d7%98%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%a0%d7%a3-%d7%a2%d7%a5-%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%94%d7%a7%d7%a1%d7%9d-%d7%94%d7%9e Sat, 23 Jan 2021 18:05:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=112083 כלכלת א"י בעת העתיקה 29: מסים ומכסים https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-29-%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-29-%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d#respond Thu, 14 Jan 2021 22:00:27 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=111894 https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-29-%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%a1%d7%99%d7%9d/feed 0 "בלי הלס סביר להניח שלא היינו ארץ זבת חלב ודבש" https://www.hayadan.org.il/%d7%91%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%a1-%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%97-%d7%a9%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%96%d7%91%d7%aa-%d7%97%d7%9c Sat, 09 Jan 2021 22:00:26 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=111774 נמצאה העדות הקדומה ביותר לשימוש בכלי אבן לשחיקה על ידי אבות אבותינו ההומנינים מלפני 350 אלף שנים https://www.hayadan.org.il/%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%90 https://www.hayadan.org.il/%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%90#comments Tue, 29 Dec 2020 03:00:24 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=111506 https://www.hayadan.org.il/%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%90/feed 1 על הגילוי המקרי הסרנדיפי במדע https://www.hayadan.org.il/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a2 https://www.hayadan.org.il/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a2#comments Fri, 25 Dec 2020 22:10:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=110906 https://www.hayadan.org.il/%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%a0%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a2/feed 2 כלכלת ארץ ישראל: מיסים ומחויבות למלכות –אנגריא וליטורגיה https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa#comments Thu, 24 Dec 2020 22:07:23 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=111415 https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa/feed 3 סויה, בננות וכורכום: טעמי הגלובליזציה בתקופת הברונזה והברזל https://www.hayadan.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%98%d7%a2%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91 Wed, 23 Dec 2020 22:05:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=111372 בגת שמנים נחשפה עדות ארכיאולוגית לתקופת הבית השני וימיו של ישוע https://www.hayadan.org.il/%d7%91%d7%92%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%95 https://www.hayadan.org.il/%d7%91%d7%92%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%95#comments Mon, 21 Dec 2020 22:00:34 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=111334 https://www.hayadan.org.il/%d7%91%d7%92%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%95/feed 2 מערת שׁוֹבֶה בצרפת: הלובר של האמנות הפרה היסטורית https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%81%d7%95%d6%b9%d7%91%d6%b6%d7%94-%d7%91%d7%a6%d7%a8%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4 https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%81%d7%95%d6%b9%d7%91%d6%b6%d7%94-%d7%91%d7%a6%d7%a8%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4#comments Fri, 18 Dec 2020 12:15:07 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=111218 https://www.hayadan.org.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%81%d7%95%d6%b9%d7%91%d6%b6%d7%94-%d7%91%d7%a6%d7%a8%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4/feed 3 לראשונה נמצאה בארץ טביעה פיזית ומקורית של חותם מתקופת הברזל (2,300 שנה) https://www.hayadan.org.il/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%98%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99 https://www.hayadan.org.il/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%98%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99#comments Sun, 13 Dec 2020 22:05:00 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=111129 https://www.hayadan.org.il/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%98%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99/feed 3 הביצה או התרנגולת? הרהור בין חַג לחָג https://www.hayadan.org.il/%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%95-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%94%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d6%b7%d7%92-%d7%9c%d7%97%d6%b8%d7%92 https://www.hayadan.org.il/%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%95-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%94%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d6%b7%d7%92-%d7%9c%d7%97%d6%b8%d7%92#comments Thu, 26 Nov 2020 22:05:35 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=110567 https://www.hayadan.org.il/%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%95-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%94%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d6%b7%d7%92-%d7%9c%d7%97%d6%b8%d7%92/feed 5 כסף "מלוכלך" מלפני 3,000 שנים https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%9a-%d7%9e%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-3000-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%9a-%d7%9e%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-3000-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d#comments Thu, 19 Nov 2020 22:05:42 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=110401 https://www.hayadan.org.il/%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%9a-%d7%9e%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-3000-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d/feed 3 הטעויות של גליליאו https://www.hayadan.org.il/%d7%94%d7%98%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95 https://www.hayadan.org.il/%d7%94%d7%98%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95#comments Fri, 13 Nov 2020 22:10:50 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=109368 https://www.hayadan.org.il/%d7%94%d7%98%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95/feed 8 לראשונה: מתחם מבוצר מימי דוד המלך התגלה בגולן https://www.hayadan.org.il/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%9c%d7%94 https://www.hayadan.org.il/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%9c%d7%94#comments Wed, 11 Nov 2020 22:00:42 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=109770 https://www.hayadan.org.il/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%aa%d7%92%d7%9c%d7%94/feed 3 עדות ראשונה ישירה לכלכלת עודפים ואגירה לטווח ארוך לפני 12,000 שנה https://www.hayadan.org.il/%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%92%d7%99%d7%a8 https://www.hayadan.org.il/%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%92%d7%99%d7%a8#respond Sun, 08 Nov 2020 22:05:20 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=109722 https://www.hayadan.org.il/%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%92%d7%99%d7%a8/feed 0 איך משפצים ומשמרים מבנים היסטוריים ולמה בכלל עושים את זה? https://www.hayadan.org.il/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9c Sat, 07 Nov 2020 22:00:29 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=109717 גללי הצאן מספרים את סיפור השקיעה של ערי הנגב הביזנטיות https://www.hayadan.org.il/%d7%92%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a6%d7%90%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%a8%d7%99 https://www.hayadan.org.il/%d7%92%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a6%d7%90%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%a8%d7%99#comments Thu, 29 Oct 2020 22:10:48 +0000 https://www.hayadan.org.il/?p=109486 https://www.hayadan.org.il/%d7%92%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a6%d7%90%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%a8%d7%99/feed 1