פגיעות אסטרואידים שינו משמעותית את פני השטח של כדור הארץ

על-אף שבמונחי קצב ההצטברות, ההפגזה האחרונה אחראית לפחות מאחוז אחד ממסת כדור הארץ של היום. להתנגשות אסטרואידים גדולים הייתה השפעה גדולה על האבולוציה הגיאולוגית של כדור הארץ מחקר חדש מראה כי לפני למעלה מ-4 מיליארד שנה עברו פני השטח של כדור הארץ עיבוד מחדש כתוצאה מפגיעת אסטרואיד ענק. מודל חדש המבוסס על נתונים מההווה של … המשך לקרוא פגיעות אסטרואידים שינו משמעותית את פני השטח של כדור הארץ