shutterstock_367923554

דע את עצמך

מאת 27 במאי 2016 2 תגובות

לעיתים קרובות אנו מתייחסים לחיידקים כאל גורמי מחלות, אך גם חיידקים יכולים "לחלות" בנגיפים הקרואים פאג'ים