איור 4 (A) סריקות MRI הראו הבדלים במוח של חולדות לאחר למידה מרחבית באזור הידוע כקשור ללמידה זו (ההיפוקמפוס). הגדלה של איזור ההיפוקמפוס מופיעה בתמונה הימנית. (B) צביעות היסטולוגיות עם סמן ספציפי לאסטרוציטים הראו הבדלים משמעותיים בין הקבוצה שלמדה לזו שלא למדה. ייתכן כי הלמידה גרמה לעלייה בצפיפות ולשינוי במבנה של תאים אלו, וכתוצאה מכך השפיעה על המדדים שחולצו מהדימות.

סריקה מכוונת

מאת 9 בפברואר 2012 תגובה אחת

MRI או בעברית – דימות תהודה מגנטית הוא שיטת אבחון מוכרת המבוססת על תכונות הספין של פרוטונים. אפליקציות חדשניות...

מפת תדירות ההומוזיגוטים למוטציות בגן APOL1 באפריקה. באתיופיה (וכן גם באוכלוסיות מחוץ לאפריקה) תדירות ההומוזיגוטים היא אפסית, ואילו במערב אפריקה התדירות גבוהה. יש לציין, כי במערב אפריקה שיעור הנשאים של אלל מוטנטי אחד לפחות (הומוזיגוטים והטרוזיגוטים) הוא מעל 70%

מירוץ חימוש גנטי באפריקה

מאת 8 באפריל 2011 4 תגובות

מוטציות מסוימות, השכיחות באוכלוסיות ממוצא אפריקאי, מגדילות מאוד את הסיכון למחלת כשל כלייתי סופני. באופן מפתיע נמצא, כי אותן...

איור 4 צברים של תאי גזע עובריים אנושיים בתרחיף. באדיבות פרופ' בנימין ראובינוף וד"ר דבורה שטיינר

דם טבורי: הבטחה עם שחר

מאת 30 באוגוסט 2010 6 תגובות

הדם הנאסף מחבל הטבור לאחר הלידה משמש זה שנים כמקור לתאי גזע המטופויאטיים להשתלה. מחקרים בודקים אפשרות להשתמש בו...